Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined offset: 1 στην counter_get_browser() (γραμμή 70 του /var/www/sair.gr/httpdocs/sites/default/modules/counter/counter.lib.inc).

Οι Αναφορές του Δντος Συμβούλου προς τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ

1η στις 3//7/2014

ΠΡΟΣ: Δ.Σ. ΕΑΑΑ - Μέλη του Δ.Σ.                    Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

                                                                                             Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ.

ΚΟΙΝ: Ι. Κρανιάς                                                                   Αθήνα 3/7/2013

ΘΕΜΑ:    Θέμα 3ον της 3-7-2014 συνεδρίασης ΔΣ/ΕΑΑΑ

       1.   Κύριοι συνάδελφοι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα (θέμα 3ον) είναι πολύ σοβαρό με πολλές και αστάθμητες παρενέργειες στην ενότητα της Ένωσης. Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί όταν το ΔΣ είναι σε πλήρη απαρτία και αφού προηγουμένως έχουν γίνει τα απαιτούμενα βήματα. Επιπρόσθετα θα έπρεπε να δοθεί στα μέλη του ΔΣ ο απαιτούμενος χρόνος για να μελετήσουν σε βάθος τις προτάσεις του Νομικού συμβούλου. Αντ’ αυτού η συζήτηση γίνεται εσπευσμένα μέσα στον Ιούλιο λίγο πριν η Ένωση κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές και μάλιστα την ώρα που μερικοί συνάδελφοι είναι απόντες

     2.   Η σκοπιμότητα είναι προφανής καθώς όπως είναι γνωστό όχι μόνο δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στα μέλη για το θέμα αλλά η πλειοψηφία είναι αντίθετη με την πρόταση που τέθηκε. Η προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής μειοψηφικής πλειοψηφίας παραβιάζει κάθε δημοκρατικό κανόνα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και μάλιστα αιρετών. Από πουθενά δεν προκύπτει η αναγκαιότητα εν μέσου θέρους όπου μέλη του ΔΣ βρίσκονται σε διακοπές, όχι μόνο να συζητηθεί αλλά και να αποφασίσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Γιατί τέτοια βιασύνη;.

     3. Γνωρίζω ότι αυτό το θέμα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των συναδέλφων μας είναι πέρα από κάθε λογική να μην τοποθετηθούν με την γνώμη τους και την ψήφο τους όλα τα μέλη του ΔΣ έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι συνάδελφοι μας εμπιστεύθηκαν την διαχείριση της Ένωσης και εμείς οφείλουμε να μην τους διαψεύσουμε και να μην την οδηγήσουμε στη Διάσπαση.

    4.    Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε στη σημερινή συζήτηση δεν είναι η σωστή. Θα έπρεπε να έχουν γίνει προηγουμένως τα κατωτέρω βήματα :

           1ον Να είχε γίνει συζήτηση στο ΔΣ της ΕΑΑΑ να είχε αποφασιστεί η αναγκαιότητα τροποποίησης της ΚΥΑ.

           2ον Στη συνέχεια το ΔΣ της ΕΑΑΑ να είχε συγκροτήσει, με απόφαση του, μία επιτροπή (μελετών, σύμφωνα με το νόμο) η οποία αφού μελετούσε την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΑΑΑ να υπέβαλε τις προτάσεις της στο ΔΣ για έγκριση.

         3ον   Οι εισηγήσεις της επιτροπής να εγκρίνονταν αρχικά από το ΔΣ/ΕΑΑΑ.

         4ον   Στη συνέχεια οι εγκεκριμένες προτάσεις της επιτροπής να δινόταν στο Νομικό σύμβουλο της ΕΑΑΑ για την κατάλληλη επεξεργασία.

         5ον   Το τελικό κείμενο του Νομικού συμβούλου θα έπρεπε να είχε την οριστική έγκριση από το ΔΣ/ΕΑΑΑ πριν υποβληθεί στα προϊστάμενα κλιμάκια..

       5.     Χωρίς να γίνουν τα ανωτέρω βήματα ( 1ον , 2ον , 3ον και 4ον ) εμείς βρισκόμαστε στο 5ον δηλαδή πρέπει να εγκρίνουμε τις εισηγήσεις του Νομικού συμβούλου.

        6.   Από τα ανωτέρω μου δημιουργούνται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

             1ον   Ποιος έκρινε ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ στη παρούσα στιγμή ; Το ΔΣ/ΕΑΑΑ δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το θέμα αυτό.

             2ον   Ποιος έδωσε εντολή στο Νομικό σύμβουλο να προβεί στην ενέργεια αυτή και με ποία αρμοδιότητα; Ποιος υπέδειξε τα άρθρα που πρέπει να τροποποιηθούν και με ποια αρμοδιότητα;

            3ον   Γιατί προχωρήσαμε στην ενέργεια αυτή χωρίς να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις υποβληθείσες γραπτές απόψεις των Παραρτημάτων που στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν συμφωνούν με τις ενέργειες αυτές;

             4ον Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Πρόεδροι των παραρτημάτων στη κοινή σύσκεψη που είχαμε στις 12-5-2014 για την πρόθεση μας αυτή;

          5ον Γιατί οι προτάσεις του Νομικού Συμβούλου δεν δόθηκαν την Τρίτη 1/7/2014 μαζί με την ημερησία διάταξη των θεμάτων του σημερινού Συμβουλίου; ( Οι προτάσεις δόθηκαν στις 2/7/2014 και ώρα 10:00 με αποτέλεσμα να τις πάρουν σήμερα τα περισσότερα μέλη του ΔΣ. Οι προτάσεις αυτές μνημονεύουν ένα σωρό νόμους και διατάξεις που απαιτούν χρόνο να μελετηθούν. Θα κληθούν να αποφασίσουν χωρίς να έχουν μελετήσει σε βάθος τις προτάσεις αυτές)

       6ον   Πως ο Νομικός Σύμβουλος δέχτηκε εισηγήσεις και συνέταξε τις προτάσεις αυτές χωρίς να έχει την γραπτή έγκριση του ΔΣ; Δεν γνώριζε ότι οι προτάσεις του αυτές είναι διασπαστικές; (Μέχρι στιγμής έχουμε δύο ενέργειες του Νομικού συμβούλου στις οποίες υπάρχουν προβλήματα . Στη πρώτη, που αφορά τη δική του περίπτωση δηλαδή την πρόσληψη του δεν προστάτευσε την Ένωση και τον εαυτό του και χρειάσθηκε να πάρουμε νέα απόφαση για να διορθώσουμε την κατάσταση. Αναμένουμε την απόφαση των προϊσταμένων κλιμακίων για να δούμε αν και πάλι είμαστε σύννομοι. Στη δεύτερη ευρισκόμενος εκτός αεροπορικού κλίματος και κρίνοντας από το χώρο προέλευσής του έκανε αυτές τις απόλυτα διασπαστικές εισηγήσεις του για την ΕΑΑΑ βάζοντας δυναμίτη στα θεμέλια της ενότητας της Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς και για τα όσα ανέφερα για τη πρόσληψη του στο πρακτικό της 6/3/2014 εισηγούμαι άμεσα τη διακοπή της συνεργασίας μαζί του.)

     7.   Καθώς ο χρόνος που είχα στη διάθεση μου δεν μου επέτρεψε την σε βάθος αξιολόγηση και ανάλυση του εγγράφου προσπάθησα να διακριβώσω την ουσία της πρότασης. Με μεγάλη μου έκπληξη και βαθιά απογοήτευση μελετώντας τις προτάσεις αυτές διαπίστωσα την μεγάλη σε εισαγωγικά !!! «δημοκρατικότητα» του Σχεδίου. Η πλειοψηφία των μελών της ΕΑΑΑ καθίσταται μειοψηφία. Η τροποποίηση αυτή δεν είναι δημοκρατική αλλά μία μάλλον πραξικοπηματική ενέργεια που  αποσκοπεί στο να χαλκεύσει τη ψήφο των Συναδέλφων. Θα ψηφίζουν κάποιον χίλια άτομα και δεν θα εκλέγεται και εκλέγεται κάποιος με 100 ψήφους. Το σύστημα αυτό υπήρχε στην ΕΑΑΑ και αλλάχτηκε διότι κάποιοι εκλέγονταν ΜΟΝΟ με τη δική τους ψήφο ή με μέχρι 5 ψήφους και άλλοι με 800 ή 1000 ψήφους αποκλείονταν. Αυτό είναι το δημοκρατικό σύστημα; Αυτό ονειρεύεται ο εμπνευστής των προτάσεων αυτών; Όταν θα το διαβάσει κάποιος εύκολα θα διαπιστώσει ποιοι πράγματι αποτελούν τις συντεχνίες. Από τη μελέτη μου δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις:

              1ον   Οι απόστρατοι της ΣΤΥΑ δεν αποτελούν το 55% και άνω του συνόλου των αποστράτων της ΕΑΑΑ.;

               2ον Είναι δημοκρατικό το 55% του συνόλου να εκπροσωπείται με τρία άτομα και να είναι μειοψηφία ; Το 55% του 11 είναι το 3 ή το 6,05;

             3ον   Η ΣΙΡ δεν ανήκει στις παραγωγικές σχολές; Οι Ραδιοναυτίλοι δεν έχουν προσφέρει το αίμα τους στην υπεράσπιση της Χώρας μας; 75 Ραδιοναυτίλοι δεν έχουν σκοτωθεί σε περιόδους μάχης και σε διατεταγμένες αποστολές;

            4ον   Τι κοινό έχει η ΣΙΡ με τους ανακαταταγέντες και τους ΕΠΥ; Μήπως με αυτή την ομαδοποίηση-χύμα   υποβαθμίζεται σκόπιμα μια σχολή ΑΣΣΥ και προσβάλει βάναυσα τους αποφοίτους της και την προσφορά της;Ισοπέδωση κάνουν μόνο οι μπουλντόζες.

              5ον   Οι προερχόμενοι από τις ΑΣΣΥ δεν αποτελούν το 70% των αποστράτων; Το 70% του 11 δεν είναι 7,7; Πως το 70% θα εκπροσωπείται από 4 άτομα μόνο; Είναι δημοκρατικό και εκσυγχρονιστικό σύστημα αυτό;

           6ον Γιατί δεν νομιμοποιεί το καθιερωθέν επί εικοσαετία σύστημα των άτυπων εκλογών στα Παραρτήματα; Μήπως σκόπιμα έγινε για να διορίζουμε τους κολλητούς μας και τους φίλους μας στα ΔΣ και όχι αυτούς που τα μέλη τους επιθυμούν; Οι εκλογές είναι το μοναδικό δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό σύστημα ανάδειξης Διοικητικών Συμβουλίων.

            7ον Με τις προτάσεις αυτές αποκλείονται τα ορφανικά μέλη από τη διαδικασία του εκλέγεσθαι ενώ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Είναι αυτό δημοκρατικό;

     8.   Είναι φανερό ότι με την πρόταση αυτή επιχειρείται η χειραγώγηση και ο έλεγχος της ΕΑΑΑ από μια πολύ μικρή μειοψηφία που αρνείται βασικές αρχές δημοκρατικής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και θέλει να ποδηγετήσει την Ένωση μέσα από τη διαμόρφωση τεχνητών πλειοψηφιών. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι δεν θέλουν πλέον να απευθύνονται στα μέλη μας για την εκλογή τους στο ΔΣ καθώς με τη στάση τους και τις ενέργειες τους έχει διαρραγεί η σχέση και η εμπιστοσύνη με τους συναδέλφους. Έτσι προσπαθούν να εξασφαλίσουν την εκλογή τους με μια διαδικασία παρωδία καθώς είναι πολύ πιθανό, αν υιοθετηθεί η πρόταση των ειδικοτήτων, να είναι μοναδικοί υποψήφιοι.  

       9.     Κύριοι συνάδελφοι εάν εγκριθούν τα προτεινόμενα η Ένωση θα διασπασθεί και θα διαλυθεί. Εγώ στη διάσπαση της Ένωσης δεν θα συμμετάσχω. Δεν θα συμμετάσχω στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που ανέφερα. Καλώ τους υπόλοιπους συναδέλφους να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και να πράξουν αναλόγως. Προτείνω το θέμα να έλθει για συζήτηση το φθινόπωρο αφού προηγουμένως έχουν γίνει σωστά τα απαιτούμενα βήματα.

Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιά

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

2η στις 4//7/2014

ΠΡΟΣ: Δ.Σ. ΕΑΑΑ - Μέλη του Δ.Σ.                              Ασμχος ε.α. Ιωάννης κρανιάς

                                                                                                      Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ.

ΚΟΙΝ: Ι. Κρανιάς                                                                                Αθήνα 4/.7/2013

ΘΕΜΑ:    Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ/ΕΑΑΑ της 4/7/2014

       1   Κύριοι συνάδελφοι κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΑΑΑ της 3/7/2014 (με ώρα έναρξης 12:00) διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας. Ο Πρόεδρος συνέταξε νέα πρόσκληση για την πραγματοποίηση νέας συνεδρίασης για την επομένη 4/7/2014 με ώρα έναρξης 10:30. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν 2690/1999 προβλέπει στη περίπτωση αυτή η συνεδρίαση να πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερες ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερησία διάταξη. Η νέα πρόσκληση δεν αναγράφει και δεν βεβαιώνει ότι αφορά κατεπείγον θέμα και επομένως έπρεπε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονικά όρια του ανωτέρου άρθρου άρα δεν είναι νόμιμη.

         2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για την σύνταξη νέας πρόσκλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν 2690/1999.

Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ