Γενικά Στοιχεία για την τροποποίηση της ΚΥΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 • Την 1/7/2014 ο Πρόεδρος στην πρόκληση για την συνεδρίασητου ΔΣ/EAAA της 3/7/2014 με ώρα έναρξης 12:00 έθεσε ως 3ο θέμα την τροποποίηση της ΚΥΑ για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ΕΑΑΑ. . Την επομένη 2/7/2014 έδωσε να μοιρασθεί στα μέλη η αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της ΚΥΑ που συνέταξε ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΑ με αποτέλεσμα πολλά μέλη του ΔΣ να την πάρουν την ημέρα του συμβουλίου..
 •  Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς, εξέφρασε (γραπτώς και προφορικώς ) έντονες αντιρρήσεις για την διαδικασία που ακολουθήθηκε και δεν παρέστη στη συνεδρίαση του οργάνου. Στις 3/7/2014 το ΔΣ αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.
 • Λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας ο πρόεδρος συνέταξε νέα πρόσκληση για συνεδρίαση για την επομένη 4/7/2013 με ώρα έναρξης 10:30
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς, στις 4/7/2014 και ώρα 09:00 ανέφερε γραπτώς προς τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ ότι στην νέα πρόσκληση του ΔΣ δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο χρονικό όριο από τη παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν2690/1999 και επομένως η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη.
 • Παρά την αναφορά του Διευθύνοντος Σύμβουλου στις 4/7/14 το ΔΣ/ΕΑΑΑ συνήλθε και ενέκρινε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ τη τροποποίηση της ΚΥΑ  που σύμφωνα με το σκεπτικό έχει στόχο την αναβάθμιση και το εκσυγχρονισμό της ΕΑΑΑ.
 • Η σύνθεση του ΔΣ της 04-7-14 ήταν η παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6), (Ψήφισαν όλοι ναι στην τροποποίηση)
Αντιπτέραρχος   ε.α.   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ         Πρόεδρος
Υποπτέραρχος   ε.α.   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΛΗΣ          Αντιπρόεδρος
Ταξίαρχος           ε.α.   ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ    Γραμματέας
Αντιπτέραρχος   ε.α.   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ  Μέλος
Σμήναρχος         ε.α.   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΣ       Μέλος
Αντισμήναρχος   ε.α.   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΩΤΑΣ            Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ (5)
Αντισμήναρχος   ε.α.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ         Διευθύνων Σύμβουλος
Σμήναρχος         ε.α.   ΠΙΕΡΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ       Μέλος
Σμήναρχος         ε.α.   ΗΛΙΑΣ ΣΒΑΡΝΑΣ             Μέλος
Σμήναρχος         ε.α.   ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος
Επισμηναγός     ε.α.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ      Μέλος

 • Όπως διαπιστώνει κανείς από την πρόταση (εισηγητική έκθεση, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά μόνο στη σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΑΑ και την εισαγωγή κριτηρίων για την εκλογή των μελών.
 • Η τροποποίηση αυτή της ΚΥΑ είναι οπισθοδρόμηση και αναχρονισμός καθόσον αποσκοπεί στο να καταργεί, περιορίζει, φαλκιδεύει την εκλογική διαδικασία και να καταστρατηγεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα μέλη.
 • Σε ότι αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

            α. Γιατί μια τόσο σοβαρή απόφαση για την ΕΑΑΑ, χωρίς να υπάρχει επείγουσα ανάγκη, πάρθηκε εν μέσω θέρους με την πλειονότητα των μελών να απουσιάζει σε διακοπές.

            β. Δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία που περιγράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος στις γραπτές του αντιρρήσεις.

            γ. Πέντε (5) από τα  έντεκα (11) μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ ήταν απόντες.

            δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς, εξέφρασε (γραπτώς και προφορικώς ) έντονες αντιρρήσεις για την διαδικασία που ακολουθήθηκε και δεν παρέστη στη συνεδρίαση του οργάνου.

            ε. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν έγιναν γνωστές στα παραρτήματα, ούτε εκ των υστέρων είχαν οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για τα έγγραφα που εστάλησαν στο ΓΕΑ. (Επανειλημμένα ο πρόεδρος είχε εκφραστεί δημόσια ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει κατόπιν διαλόγου και με την σύμφωνη γνώμη των παραρτημάτων).

           στΣτο υποβλητικό που εστάλη στο ΓΕΑ  αναφέρεται ότι η απόφαση πάρθηκε ομοφώνως ενώ η πραγματικότητα είναι ότι πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία . Επίσης αναφέρεται ότι σε επισκέψεις του προέδρου στα παραρτήματα έγιναν γνωστές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και έτυχαν μεγάλης αποδοχής και κατανόησης!!!. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το επιχείρημα είναι παντελώς ανακριβές καθώς ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση του προέδρου και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη για το θέμα. Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν είναι γνωστές ούτε στα μέλη των ΔΣ των παραρτημάτων εκτός από την γενικόλογη τοποθέτηση ανάγκης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ .

 • . Μόλις πρόσφατα η εφημερίδα «Ελευθερία» σε εκτενές άρθρο για τα συμβαίνοντα στην ΕΑΑΣ (Διορισμός ΔΣ, παραιτήσεις μελών ΔΣ κ.λ.π) ανέφερε ότι ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας της ΕΑΑΑ αποτελεί πρότυπο και ζητούμενο για τις άλλες Ενώσεις. Αυτό το πρότυπο που λειτουργεί άψογα από το 1992, με τις προτεινόμενες προτάσεις, κάποιοι αποφάσισαν να το καταργήσουν θέτοντας την ΕΑΑΑ σε επικίνδυνους ατραπούς.
 • Οι ευθύνες για τις συνέπιες που θα έχουν αυτές οι αποφάσεις ανήκουν ακέραια σε αυτούς που εμπνεύστηκαν την παραβίαση και την επιβολή κανόνων που προσβάλουν την ισότητα και την ισονομία που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα μέλη μιας Ένωσης η οποία λειτουργεί χάρη στις υποχρεωτικές κρατήσεις των μελών.
 • Σύσσωμα τα Διοικητικά Συμβούλια των Παραρτημάτων Λαρίσης, Θεσσαλονίκης , Πρεβέζης, Πάτρας , Καλαμάτας και Ηρακλείου καθώς και 2 μέλη του ΔΣ του παραρτήματος Βόλου έστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας στον Κ. ΑΓΕΑ. Η Επιστολή αυτή μπορείτε να τη διαβάσετε να την διαβάσετε πατώντας εδώ.