Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined offset: 1 στην counter_get_browser() (γραμμή 70 του /var/www/sair.gr/httpdocs/sites/default/modules/counter/counter.lib.inc).

Τελικές διευκρινίσεις για διεκδίκηση αναδρομικών από αποφάσεις του ΣτΕ

.........................................................................................................................................................................  

2ον )   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιυ Εμμανουηλίδη (Στουρνάρη 32-Τ.Κ.10433, τηλ. 210-5226613) το οποίο ετοίμασε το κατωτέρω:

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ 

……………………………………………του …………………………………, Στρατιωτικού Συνταξιούχου (ΑΜΣ…………………………………), κατοίκου…………………….. (οδος ………………………………)

Διατελών στρατιωτικός συνταξιούχος προ του 2010, στα πλαίσια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας, έγιναν υπέρμετρες περικοπές στην σύνταξή μου, με συνακόλουθη συνέπεια οι περικοπές που επιβλήθηκαν να υπερβούν το όριο πέραν του οποίου ήταν συνταγματικά ανεκτές με παραβίαση ακόμη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου, αλλά και του Συνταγματικού δικαιώματος της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Καταληκτικά με τις διατάξεις περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου 1ου του Νόμου 4093/2012, επήλθαν σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, οι οποίες δυνάμει του άρθρου 34 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων είχαν ως συνέπεια αντίστοιχη μείωση των συντάξιμων αποδοχών των απόστρατων Αξκών και Υπαξκών και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους και φυσικά των συντάξιμων αποδοχών μου, που υλοποιήθηκε με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των άνω διατάξεων αριθμ. Οικ2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14-11-2012).

Κατόπιν προσφυγής στην δικαιοσύνη της Ένωσης Αποστράτων Αξ-κων που με εκπροσωπεί και συγκεκριμένα της από 14/1/2013 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα του Νόμου 4093/2012, με την αριθμ. 2192/2014 απόφασή του το δικαστήριο:

α) δέχθηκε ότι οι διατάξεις του άνω Νόμου, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4. Συνεπώς, η υπ΄αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο "Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)", κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω, αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, δεν έχει εκδοθεί νομίμως και πρέπει κατά το μέρος αυτό να ακυρωθεί.

και β) ακύρωσε την υπ αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο "Επιστροφή τωναχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)", καθ΄ό μέρος αφορά την αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που τις είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.  

Μετά την άνω ακύρωση των διατάξεων βάσει των οποίων έγινε περικοπή στην σύνταξή μου από τον Αύγουστο του 2012, άμεσα γεννώνται τα ακόλουθα δικαιώματά μου:

α) Παύσης της μηνιαίας κράτησης βάσει των προμνησθέντων διατάξεων

β) Επιστροφής των κρατήσεων που μου έγιναν για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2012 έως σήμερα.

γ) Καταβολής ηθικής βλάβης μου ποσού 1000,00 ευρώ διότι με την παραβίαση των άνω Συνταγματικών Επιταγών περιήλθα από τον Αύγουστο του 2012 σε κατάσταση στοιχειώδους επιβίωσης, τρωθείσης της αξιοπρέπειάς μου στο κοινωνικό, οικογενειακό και συναδελφικό μου περίγυρο.

Το αίτημά μου δε άμεσης εφαρμογής των ανωτέρω μετ΄ εφαρμογή της προμνησθείσης αριθμ. 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, έχει έρεισμα την αριθμ. 2177/2004προηγηθείσα απόφαση της Ολομέλειας επίσης του ΣΤΕ , η οποία διακελεύει τα ακόλουθα:

« Επειδή, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου , η οποία έχει εφαρμογή εφ’ όσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για τον λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως που δεν έχει νόμιμο έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές ομοίου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφ’ όσον για την ανάκληση τους υποβληθεί στην Διοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά την δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως, από πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον».

Η ενέργεια αυτή της διοικήσεως είναι σύμφωνη προς τις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και της χρηστής Διοικήσεως, οι οποίες δεν ανέχονται την διατήρηση σε ισχύ νομικών και πραγματικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά κατάφωρη παραβίαση του δικαίου.

Τυχόν δε παράλειψη της Διοικήσεως να ανακαλέσει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, την παράνομη πράξη της, τεκμαιρόμενης με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεώς του ενδιαφερομένου, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Συνακόλουθα των ανωτέρω

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Για τις νόμιμες ενέργειές σας σύμφωνα με τα προαιτηθέντα.

Πληρεξούσιο και αντίκλητό μου διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Εμμανουηλίδη (Στουρνάρη 32-Τ.Κ.10433, τηλ. 210-5226613).

Αθήνα, 10/7/2014

Ο/Η Αιτών/ουσα