Ανάπτυξη Δικτύων

Στην iSoftCloud καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σας για την Ανάπτυξη Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ώστε τα δεδομένα σας να διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια.

Η Ανάπτυξη Δικτύων περιλαμβάνει τον Σχεδιασμό - τη Μελέτη - την Εγκατάσταση Τοπικής Δικτυακής Υποδομής (Ασύρματης ή Ενσύρματης) με:


 • Μελέτη χώρου
 • Κατασκευή - Εγκατάσταση Δικτύου
 • Εγκατάσταση Εξαρτημάτων Δικτύου (Patch Panel, Routers, Switches, κλπ).
 • Μελέτη αναγκαιότητας Εγκατάσταση Rack
 • Πιστοποίηση καλωδίωσης
 • Online επικοινωνία με απομακρυσμένους Η/Υ
 • Ασφάλεια Δικτύου με: - Δημιουργία Χρηστών με συγκεκριμένους ρόλους και δικαιώματα για πρόσβαση σε Αρχεία - Φακέλους - Έλεγχος για τυχόν υπάρχοντα κενά Ασφαλείας. - Καθορισμός διαδικασίας Backup
 • Μελέτη αναγκαιότητας Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Server (Microsoft Windows Server, Linux Server, UNIX)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κεντρικού δικτυακού συστήματος ασφαλείας (antivirus και firewall)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κεντρικού δικτυακού συστήματος αυτόματων backup για όλους τους Σ/Ε που υπάρχουν στο δίκτυο (σε κεντρικό server)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση printing server (Με δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού τον εκτυπώσεων ανά θέση εργασίας)
 • Εγκατάσταση δικτυακού Συστήματος Διανομής Αρχείων
 • Συντήρηση και Επισκευή Τοπικού Δικτύου με ή χωρίς Συμβόλαιο Συντήρησης το οποίο περιλαμβάνει: Έλεγχος Εξαρτημάτων ( Κάρτες Δικτύου, Hubs, Patch Panel κλπ) Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων δικτύου.
 • Εγκατάσταση Βάσεων Δεδομένων ή λογισμικών εφαρμογών για την δικτυακή υποστηριξη (MySQL, Postgre SQL Server, κλπ).

© 2014 by iSoftCloud | Βουλής 31 - 33, Σύνταγμα, Αθήνα | Τηλ: 210 3254350 | E-mail: info@isoftcloud.gr | Χάρτης Ιστοτόπου | Πολιτική Απορρήτου | Credits