Νέα Έδρα ΣΑΙΡ

Σας πληροφορούμε ότι από 1ης Δεκεμβρίου 2012 η έδρα του ΣΑΙΡ (Σύλλογος Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) μεταφέρθηκε στην οδό Εμμανουήλ Ξάνθου 29 Πετρούπολις Τ.Κ 13231. Για τηλεφωνική επαφή ισχύουν τα γνωστά τηλέφωνα του προέδρου και των άλλων μελών του ΔΣ. Ο πρόεδρο μας βρίσκεται στην Ένωση Αποστράτων Αεροπορίας κάθε Πέμπτη 09:00-11:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο