ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΙΡ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2019, ως εξής:  Πρόεδρος, Σμχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος εα - Αντιπρόεδρος, Σμχος (Ρ) Κων/νος Γρηγοριάδης εα- Ταμίας, Επγός (Ρ) Γεώργιος Τσακαλωμάτης εα - Γραμματέας, Ανθσγός (Ρ) Ξενοφών Γκουγκουλής εα- Μέλη, Σμχος  (Ρ) Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης εα- Σμχος (Ρ) Ευστάθιος Μωυσιάδης εα-Σμχος (Ρ) Απόστολος Εμμανουήλ εα. Ο πρόεδρος  αφού έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή των μελών, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.