ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Ο συνάδελφος Δημ. Σύρος νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ & έχει ΆΜΕΣΗ ΑΝΆΓΚΗ  από αιμοπετάλια, για την συνέχιση της θεραπείας του. Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να βοηθήσουν, να επικοινωνήσουν με το αιματολογικό του 251 ΓΝΑ. ΠΡΟΣΟΧΉ για αποφυγή ταλαιπωρίας, ηλικία μέχρι 55 ετών & καλή υγεία.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΙΡ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2019, ως εξής:  Πρόεδρος, Σμχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος εα - Αντιπρόεδρος, Σμχος (Ρ) Κων/νος Γρηγοριάδης εα- Ταμίας, Επγός (Ρ) Γεώργιος Τσακαλωμάτης εα - Γραμματέας, Ανθσγός (Ρ) Ξενοφών Γκουγκουλής εα- Μέλη, Σμχος  (Ρ) Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης εα- Σμχος (Ρ) Ευστάθιος Μωυσιάδης εα-Σμχος (Ρ) Απόστολος Εμμανουήλ εα.

Σελίδες