ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Ο συνάδελφος Δημ. Σύρος νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ & έχει ΆΜΕΣΗ ΑΝΆΓΚΗ  από αιμοπετάλια, για την συνέχιση της θεραπείας του. Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να βοηθήσουν, να επικοινωνήσουν με το αιματολογικό του 251 ΓΝΑ. ΠΡΟΣΟΧΉ για αποφυγή ταλαιπωρίας, ηλικία μέχρι 55 ετών & καλή υγεία.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΙΡ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2019, ως εξής:  Πρόεδρος, Σμχος (Ρ) Ιωάννης Δαλέζιος εα - Αντιπρόεδρος, Σμχος (Ρ) Κων/νος Γρηγοριάδης εα- Ταμίας, Επγός (Ρ) Γεώργιος Τσακαλωμάτης εα - Γραμματέας, Ανθσγός (Ρ) Ξενοφών Γκουγκουλής εα- Μέλη, Σμχος  (Ρ) Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης εα- Σμχος (Ρ) Ευστάθιος Μωυσιάδης εα-Σμχος (Ρ) Απόστολος Εμμανουήλ εα.

Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ του Συλλόγου μας το Σάββατο 16 Νοέμβριου 2019 και ώρα 10:00 έως 12:00

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 2-11-2019 στις Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και από ώρας 10:00 έως 12:00 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου μας στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα 7ος όροφος). Συνάδελφοι η παρουσία σας είναι απαραίτητη στην εκλογική αυτή διαδικασία.

Σελίδες